Někdy mi připadá
že místo plic mám žábry
Bez dechu hledím na Tebe
Lijákem ztmavlé šlachovité habry
Jak moje prsty když nejdou od sebe