má milá voní jako chaluhy
zpěněné slaným příbojem
už cítím jak se vlna zvedá

hlavně se nevzdat
před bojem

„… a budeme oba překvapeni,
že nedržím slovo,
ale tebe.“