Na nádraží stojí lidi
Na nádraží stojí lidi?
Na nádraží stojí lidi!

Na nádraží
Na nádraží
Na nádraží

Na nádraží stojí lidi
Lidi stojí na nádraží
Kdo se dívá, ten je vidí
Kdo nevidí, ten je sráží

Na nádraží stojí lidi
Lidi stojí na nádraží
Kdo se dívá, ten je vidí
Kdo nevidí, ten je sráží

Hudba: Moontag, text: Modrý Petr, 2008