V trávě
Až na dně
Tisíckrát posekané
Ve stínech vonících hlínou
Vlasy dětí
Tvůj pláč
Kapky krve na sněhu
Pot na podzimním listí

Leží v trávě
Ucítíš to
Až když do ní padneš
Na kolena
A pak tváří
V tichém zoufalství beznaděje
Všechny ty vzdálené nesplněné sliby
Řežou víc než
Všichni ti blízcí mrtví

Jednou mi možná odpustíš
Sobě já nikdy

Franc Schulze (1867), ze sbírky Der Totes Spiegel (Mrtvé zrcadlo); překlad Josef Hracík (2000)