Kámošovi se vrátila dcera ze školy v přírodě. Někde na Šumavě, to víte, Pražáci. A protože je za vodou, je členem nějaký rady školy nebo rodičů při škole či co. Něco jako Kraus v Gymplu. Díky tomu se mu taky občas dostanou do ruky skvělý věci, holky před maturou nebo zprávy a hodnocení akcí. Kus jedné mi poslal. Je to teda fakt maso:
Hodnocení průběhu adaptačního pobytu:
1: Adaptační proces byl naplněn beze zbytku. Mimo stanovené cíle došlo k prohloubení interpersonálních vztahů mezi pedagogy a rodiči zúčastněných žáků, čímž došlo k posílení pozitivního public relations s cílovou skupinou rodičů naší školy.
2: Úspěšně se pracovalo na prohloubení vzájemné komunikace mezi věkově rozdílnými skupinami. Teorie juvenilního  ageismu nebyla potvrzena. Věkový rozdíl žáků nebyl na překážku, ba naopak (pomoc starších žáků mladším při skupinových hrách, pohybu po silničních komunikacích, či úklidu a balení osobních věcí)
3: Základní hygienické návyky byly dodržovány.
4: Včasnými zásahy bylo zabráněno projevům sociálně patologických jevů a jejich recidivám již v zárodku.
5: U jednoho žáka 1. třídy zcela eliminována noční inkontinence díky obětavosti pedagogů, kteří pravidelně dohlíželi na dodržování diuretického režimu na úkor osobního volna a spánkové  rekonvalescence.