psala mi včera cizí žena
kdy odvezu si svoje věci
a duše sotva vyvážená
zas nakloní se
přeci…
s kým si mne plete
smutná cizí
ach můj ty světě srdce ryzí
jen křehne
rezne
mizí