Až zchromlý bolestí
schoulím se k Tobě
Skřípání pelestí…
ticho jak v hrobě