na Javorech zase sníh
vím… co bylo se nevrátí
však přesto slyším tichý smích
tam dole pod tratí