Zmuchlaná mlha spolyká tiché klení
A vůně ženy
Přebije pachy tlení