Lumek je blanokřídlý hmyz z čeledi lumkovitých. Jeho velikost je i s kladélkem od 5 do 7 cm.

Samička má vysoce vyvinutý čich, kterým zjistí larvy pilořitek i pod dřevem. Klade do nich ostrým kladélkem vajíčka, která na nich cizopasí.

„V první řadě chválím fotku i záběry z nahrávání. Co to je za druh lumka, to skutečně nevím. U nás v Praze asi takové nemáme.

Lumků existují tisíce druhů, a to v Čechách. Na zeměkouli samozřejmě mnohonásobně víc. A nikdo se v nich nevyzná. Staří entomologové, kteří je znali a popisovali, už zemřeli. A mladí studují jiné obory přírodních věd, molekulární biologii, atd.

Hlavní problém s určováním lumků je v tom, že na ně v češtině chybí literatura, a ještě pár roků chybět bude, i když se na knize už pracuje. Je to těžký námět, není odkud začít, když literatury o nich je skoro nic. Je to složitá detektivka. V sousedních státech určitě žijí stejné druhy jako u nás, ale ani tam nejsou odborníci, kteří by se v těchto blanokřídlých kladélkatých vyznali. Na internetu se dá dohledat ledacos, jenže tam může vkládat kdokoliv cokoliv, většina fotek hmyzu na internetu je do druhu určena špatně.“

Hana Kříženecká (https://www.blanokridlivpraze.cz/atlas/seznam/?razeni=abc&letter=L)