dlažební kostka
cukru
sladká krví
hozená v mlze na zmizelé hoře

sami
překvapení prokřehlí a křehcí
zíráme do zrcadel zatažených posmutnělým dechem
nikdy nevychladneš
nikdy nevyhládneš

divoká jak jarní křik