Cením dásně
Když tu ryji
Do papíru tužkou
Básně proti hysterii
Nad octovou muškou