Hle! Mýždi. Sli! Máci?

Vědecky podložená metoda relaxační techniky, vhodná nejen pro stresem zatížené a u monitorů zafixované pracovníky.
Soustředěně sledujte nejprve celou plochu záběru, poté si vyberte svého oblíbence a sledujte jeho Cestu. Jsme na tom všichni stejně.
(Ke konci už je to trochu zrychlené, ale domnívám se, že integrovaná osobnost to zvládne bez větších výkyvů.)