Už jsem ustlal, vytřel, uklidil
Už jsem zamet‘ stopy

Vrať se

Grétko, vrať se …
Bez Tebe se topím