Digitalizujeme nákup venkovní / outdoorové reklamy

VENKOVNÍ REKLAMA – billboardy, bigboardy, citylighty

OOH – Out Of Home média

Díky automatickému zpracování dat systém navrhuje kampaně v nejlepší možné kvalitě

Výrazná úspora vynaložených nákladů, energie a času
Nezávislé měření výkonnosti reklamních nosičů
Nejvýkonnější a efektivní kampaně – bez chyb a ihned
Co přináší digitalizace OOH:
Skokové zvýšení efektivity při sestavování OOH kampaní
Výraznou úsporu finančních prostředků pro zadavatele
Snížení nákladů provozovatelů a agentur při plánování kampaní
Databáze 30 tisíc reklamních nosičů od více jak 60 subjektů
U všech nosičů jsou zkontrolovány a upraveny souřadnice GPS
Objektivní měření výkonnosti, zcela nezávislé na provozovatelích OOH nosičů
Digitalizace OOH – onepage prezentace