Tak místo závěsu si pověsila deku:
Lehni si na mě, nohy mi trochu chladnou …
Chlapíkům naproti na prostěradlech z fleků
povadne úsměv a všechny údy zvadnou

Někdy se čas protáhne jak kočka
skřípavě zavrzají péra nekonečna:
Lehni si na mě, ta tramvaj chvíli počká …
ukaž mi jak si stojíš – tiše zašeptá slečna